Home Beton amprentat Beton Amprentat Suceava • Oferta de Pret / m² in 2022
Contacteaza-ne:   0753.688.062

Beton Amprentat Suceava • Oferta de Pret / m² in 2022

Afla PRET - te sunam URGENT!   
Trimite nr de telefon si te sunam noi
 
 
 
 

Preturi /m² Beton Amprentat Suceava 2022 - Preturi beton amprentat Suceava 2022

Pret Beton amprentat Romania in 2022 : Ofera Pret Pavaje Beton amprentat Romania - PRETURI:€ 30.00 m2

Preturile Betonului amprentat in Romania in 2022

Pardoselile imprimate sunt disponibile la pre?uri foarte diferite pe pia??, de fapt, pe pre?ul aceluia?i lucru poate afecta în mod semnificativ multe variabile ale ?antierului de construc?ii. Numero?i factori sunt semnificativi, cum ar fi: amplasarea ?antierului (care determin? un cost de reaprovizionare a betonului care poate determina modific?ri de pre? de pân? la 30%); grosimea ?apei, alegerea materialelor, dimensiunea suprafe?ei care urmeaz? s? fie pavat?. Cu toate acestea, de?i este dificil s? se elaboreze o list? standard de pre?uri datorit? variabilelor descrise mai sus, putem spune c? costul unei podele imprimate pe o suprafa?? de aproximativ 300 de metri p?tra?i, înarmat cu plas? electro-sudat?, este în jur de un cost pe metru p?trat de
30,00 €.
TOATE PRETURILE NOASTRE SUNT: FARA TVA

Pardoseli din beton amprentat : preturi si factori de cost

Te intereseaz? pardoselile din beton amprentat? Pre?uri, principalele tipuri de produse de pe pia??, informa?ii despre instalare ?i multe altele despre Instapro. Aici pute?i afla totul despre pardoselile din beton ?i pute?i primi rapid **citate gratuite**.

Vrei s? prime?ti oferte personalizate de la companii din zona ta?

 

Pardoseli din beton: pre?uri ?i factori de cost

Pardoselile din beton sunt un tip de acoperire potrivit pentru interioare ?i exterioare. Acest material, folosit de obicei pentru elemente structurale de mic? valoare, devine acum din ce în ce mai important, având în vedere declin?rile sale cu o valoare estetic? ?i func?ional? ridicat?. În aceast? sec?iune vom descoperi diferitele tipuri de podea cu efect de ciment sau podea din beton turnat, pre?urile ?i caracteristicile lor. Spre deosebire de ceea ce a?i putea crede, pre?ul cimentului nu se num?r? printre principalii factori în costul unei podele realizate din acest material.

Masa de pre? pentru podea de beton

Sunte?i interesat de stabilire podea de beton? Pre?urile pot fi g?site în tabelul de mai jos, cu indica?ii ?i privind furnizarea ?i instalarea. Cifrele prezentate trebuie considerate excluse de la plata TVA.

Pre? complet pentru podea de beton - Pre?urile pe metru p?trat Din UN
Podea din beton spatulat 55€ 95€
Podea de microcement 80€ 100€
Gresie din por?elan cu efect de ciment 35€ 60€
Podea din beton turnat? în aer liber 25€ 50€
RE?INE?I c? pre?urile pot varia în func?ie de tipul de lucru care trebuie efectuat, de calitatea execu?iei acesteia ?i de regiunea în care v? afla?i.

Pardoseli din beton: pre?uri ?i tipuri

Pre?ul cimentului a fost destul de stabil de ani de zile, dar tehnologia cu care este prelucrat ?i amestecat a suferit mai multe inova?ii, ceea ce a dus la urm?toarele tipuri de podea din beton:

 • Microcement: similar în efectul final cu r??in?, microcement sau microtopping, ofer? podele din beton la pre?uri atractive. Este folosit pentru a crea podele netede ?i regulate, f?r? îmbin?ri sau elemente de discontinuitate, spre deosebire de podelele cu efect de ciment, ?i merge perfect cu înc?lzirea prin pardoseal?, având în vedere masa termic? iner?ial? ridicat?.
 • Ciment spatulat:a?ezat în grosimi reduse pe o plas? din fibr? de sticl?, similar cu ceea ce este accesat pentru r??in? epoxidic?, cimentul spatulat este materialul perfect pentru pardoselile interioare ?i pentru acoperiri industriale sau în stil minim. În plus fa?? de pre?ul cimentului, costul re?elei ?i aditivii ?i coloran?ii (dac? exist?) vor fi, prin urmare, luate în considerare. Deoarece este a?ezat pe o plas?, ?ansa de formare a fisurilor este redus? la minimum. Pre?urile pardoselilor din beton de acest tip sunt vizibile în tabelul de mai sus, precum ?i cele legate de pardoselile din beton turnat.
 • Ciment industrial:podea robust?, masiv? ?i economic?. Este folosit în spa?ii industriale sau pentru spa?ii mari de alee în aer liber. Cuplat cu ochiuri electro-sudate, garanteaz? o etan?are la fisuri chiar ?i cu schimb?ri largi de temperatur?. Pre?urile pardoselilor din beton de acest tip depind de imaginile p?trate ?i de finisajul dorit. În general, pentru cimentul l?sat în stare brut?, costul este destul de sc?zut, iar suprafe?ele mari pot fi acoperite rapid cu ma?ini speciale.
 • Podele cu efect de ciment:printre pl?cile de gresie din por?elan nu lipsesc pl?cile gri în stil industrial care imit? betonul. Acestea sunt pl?ci reale care creeaz? o podea cu efect de beton, cu un finisaj neted ?i durabil. Comparativ cu pardoselile din beton v?zute pân? în prezent, în acest caz vor exista îmbin?ri între o ?igl? ?i alta, spre deosebire de alte tipuri de pardoseli din beton. Pre?ul pardoselilor cu efect de ciment din gresie din por?elan depinde de diver?i factori, cum ar fi abilitatea profesionistului ?i dimensiunea pl?cilor pe care le-a?i ales.
 • Pardoseli din beton în aer liber:podele din beton auto-blocare sunt, probabil, cel mai cunoscut tip de pardoseli din beton în aer liber. Ele sunt a?ezate pe un pat de nisip cu un ciocan de cauciuc simplu ?i o mul?ime de experien??. Acestea au avantajul de a fi complet detasabile si reversibile intr-un timp scurt, daca te-ai saturat de aceasta pardoseala din beton exterior sau trebuie sa intervii pe podelele care aluneca sub ea. Pre?urile pardoselilor exterioare din beton autoblocare sunt mai afectate de a?ezare, comparativ cu cimentul industrial v?zut mai sus.
 • Pardoseli din beton amprentat: în cazul în care cimentul industrial pare urât ?i nu foarte personalizat, dar sunte?i interesat de robuste?ea ?i caracterul practic al acestuia, pute?i opta pentru o podea de beton turnat. Aceast? suprafa?? poate imita lemnul, roca sau alte suprafe?e mai nobile din beton brut, combinând o a?ezare rapid? cu cel?lalt avantaj al pre?ului. Pardoselile din beton imprimate sunt frumoase de privit, u?or de a?ezat ?i ieftine. Ele sunt potrivite pentru spa?ii interioare ?i chiar exterioare.

Pardoseli din beton: pre?uri ?i sfaturi pentru alegerea

Diferitele pardoseli din beton au pre?uri diferite, dar mai presus de toate caracteristici diferite. În aceast? sec?iune vom vedea în detaliu ce aspecte s? evalueze în func?ie de nevoile dumneavoastr?. De fapt, în plus fa?? de pre?ul podelei de beton, este bine s? cunoa?te?i avantajele ?i dezavantajele, deoarece este o investi?ie pe termen lung.

 • Versatilitate:versatilitatea în stabilire este o caracteristic? comun? a podelei cu efect de beton ?i a podelei din beton turnat. Dac? ave?i nevoie de pardoseli exterioare din beton care pot fi demontate rapid, dispozitivele de autoblocare sunt solu?ia ideal?. Apela?i la profesioni?ti serio?i pentru a pune pentru un rezultat satisf?c?tor ?i durabil, cu o baz? de beton. Pre?ul unei podele de beton, inclusiv de stabilire nu este ridicat în compara?ie cu alternative, iar rezultatul final al muncii profesionale pot fi v?zute.
 • Estetica:microcementul, cimentul spatulat si micro topping-ul sunt cele mai frumoase pardoseli din beton dintre categoriile deja analizate pana acum. Acestea pot lua diferite culori ?i ofer? o suprafa?? uniform?, coerent? ?i neted?. Pe lâng? faptul c? este u?or de cur??at, este, de asemenea, frumos s? te ui?i la. Pre?urile acestor pardoseli din beton sunt de obicei peste medie, dar rezultatul final este în valoare de cheltuieli. Tot din acest motiv, este alegerea preferat? în casele moderne de lux, cu un stil minimalist.
 • Compatibilitatea cu înc?lzirea prin pardoseal?:toate pardoselile v?zute pân? acum sunt compatibile cu podelele radiante. De fapt, capacitatea mare de c?ldur? iner?ial? ?i conductivitatea discret? dau un sentiment de confort picioarelor ?i ajut? la men?inerea c?ldurii pentru o lung? perioad? de timp. Cu un efect de beton podea, prin urmare, pute?i avea aspectul exterior al parchetului din lemn, dar rezisten?a ?i confortul betonului. Cu acest tip de înc?lzire pute?i economisi pe factura dvs.: de asemenea, evalua?i acest lucru în plus fa?? de pre?ul simplu al unei podele de beton.
 • Rezistenta la intemperii:pentru cei care cauta pardoseli din beton exterior, chiar daca cimentul industrial este mai ieftin, recomandam pardoseli din beton turnat. Finisajul final ?i tratamentul la care este supus, îl fac mai rezistent la ploaie ?i soare. În orice caz, pardoselile exterioare din beton ofer? performan?e bune atât la c?ldur?, cât ?i la rece. Pre?urile unei podele de beton sunt foarte competitive, dar performan?a nu dezam?ge?te. În orice caz, este bine s? v? baza?i pe profesioni?ti serio?i care urmeaz? toate prescrip?iile necesare, evitând, de exemplu, deteriorarea umidit??ii podelei de beton. Prin urmare, pre?ul nu ar trebui s? fie singurul indicator care v? influen?eaz? alegerea.
 • Papuc :dac? ave?i nevoie de o suprafa?? care garanteaz? etan?eitatea complet? chiar ?i cu pete de ghea?? sau umiditate, exist? podele exterioare din beton rezistente la ghea?? cu efect dur. În acest caz, v? recomand?m podeaua real? în compara?ie cu o podea cu efect gresie din beton, care poate avea o suprafa?? prea neted? ?i poten?ial riscant?. Aceste aspecte, aparent secundare, nu trebuie uitate în plus fa?? de pre?ul pardoselilor din beton.

Acestea sunt doar câteva dintre caracteristicile s? ia în considerare atunci când alege?i podea efect de beton perfect sau podea de beton imprimat pentru tine. Trebuie sa ai in vedere functia pe care trebuie sa o intareasca pardoseala din beton: pretul este un aspect secundar, pe care noi, cei de la Instapro, te putem ajuta cu serviciul nostru gratuit de cotatii online de la cei mai buni profesionisti din zona ta.

Pardoseli din beton: pre?uri ?i economii cu deduceri fiscale

În cazul în care pre?urile pardoselilor din beton vi se par prea mari, nu v? fie fric?, exist? solu?ia. De fapt, chiar ?i pentru întregul an 2022, au fost confirmate deduceri fiscale la 50% din cheltuielile de restructurare. În cazul în care de stabilire a podelei efect de ciment sau crearea de pardoseli exterioare din beton se realizeaz? ca parte a unei renov?ri a cl?dirii, ave?i dreptul s? deduce?i 50% din suma cheltuit?, pentru munc? ?i material. La momentul declara?iei fiscale de la contabil sau la CAF, tot ce trebuie s? face?i este s? prezenta?i toat? documenta?ia referitoare la ?antier, facturile emise de companie ?i dovada pl??ilor prin virament bancar special pentru renovarea cl?dirii.

Dar avantajele nu se opresc aici: de fapt, ve?i avea dreptul ?i la o reducere imediat? a TVA-ului pentru montarea betonului imprimat sau a altor etaje. În loc de rata obi?nuit?, va trebui s? pl?ti?i doar 10% pentru o reducere total? care dep??e?te 60%. Acest lucru reduce semnificativ pre?urile pardoselilor din beton chiar ?i în compara?ie cu tabelul pe care l-a?i v?zut mai sus. Aceast? rat? se aplic? for?ei de munc? ?i, de asemenea, ofertei, ceea ce duce la o reducere imediat? a pre?ului cimentului.

Pardoseli din beton: pre?uri, calitate ?i economii 

Acum sunte?i un expert în pardoseli din beton: pre?uri, caracteristici ?i tipuri (de exemplu, podea cu efect de beton sau podea din beton turnat). Dac? nu mai ave?i îndoieli, pute?i trimite cererea pentru o ofert? gratuit? la Instapro acum. În termen de 24 de ore, cu excep?ia cazurilor excep?ionale, ve?i primi primele citate detaliate de la cei mai buni profesioni?ti din zona dvs. Încerca?i s? fi?i cât mai preci?i în cererea dvs., pentru a ajuta echipa noastr? italian? s? g?seasc? cele mai potrivite companii pentru dvs. ?i s? primi?i oferte foarte detaliate ?i u?or de comparat.

Comparând cota?iile articol cu articol, pute?i în?elege în mod clar care este pre?ul corect pentru pardoselile din beton. Citi?i recenziile pe care utilizatorii no?tri le-au l?sat celor mai buni instalatori de pardoseli exterioare din beton din zona dvs. Toate aceste informa?ii, complet gratuite, v? vor ajuta cu adev?rat s? g?si?i persoana potrivit? pentru casa dvs. Doar tu vei fi cel care va avea ultimul cuvânt despre "dac?" ?i "cui" încredin?eaz? lucrarea. Noi, cei de la Beton amprentat Romania , nu v? vom impune nicio constrângeri. La sfâr?itul lucr?rii v? pute?i spune experien?a, l?sând o recenzie pentru a ajuta alte persoane.

https://www.betonamprentat-romania.ro/cerere-de-oferta